Andre produkter

Et utvalg nyttige produkter til vaskeriet.

Feil

You need to enable Joomla captcha so that captcha can be used in EShop

Opprinnelse: Electrolux
Produktkode: lcp

Vaskeritrallen for framtiden

Plass prioriteres mindre og mindre. Den begrensede plassen skal romme mer enn tidligere, smartere løsninger med flere funksjoner er å foretrekke. Derfor har vi utviklet denne trallen for håndtering av vasken. LanCarPro – en stabil transporttralle som samtidig er et arbeidsbord.

pdfLast ned produktark her.

Search