Leasing / Leie

Enkelt og forutsigbart

Ønsker dere nytt utstyr fra oss nå, men ser det hensiktsmessig ikke å betale hele beløpet med en gang?

Leie/leasing er en ordning hvor finansselskapet kjøper og betaler utstyret. Dere faktureres månedlig for avtalt leiebeløp, og får full bruksrett til utstyret i leieperioden. Vanlig leietid er 3 eller 5 år. Om ønskelig kan utstyret kjøpes ut for en gunstig pris etter endt leieperiode. Økonomisk blir resultatet bedre enn vanlig lånefinansiering, samt at dere unngår kapitalbinding i bedriften/sameiet.

Det er bruksretten og ikke eiendomsretten til utstyret som skaper grunnlaget for bedriftens lønnsomhet. Som leietager er det du/dere som får fradrag for leieutgiftene både resultat- og skattemessig.
  • Kostnadene fordeles utover leieperioden
  • Frigjør kapital til andre investeringer
  • Forutsigbare driftskostnader
  • Enkel regnskapsføring
  • Avskrivningstid tilsvarer finansieringstid
  • Gunstig og dekkende Allrisk forsikring

Ta kontakt for mer informasjon om leie/leasing av vaskerimaskiner.

Search