PERSONVERNERKLÆRING

21 Juni, 2022Personopplysninger vi samler inn:

A) Kontaktinformasjon

Slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og innloggingsinformasjon.

B) Informasjon om dine kjøp av produkter eller tjenester

Slik som informasjon rundt produktregistrering, garanti og innmeldingsstatus til tjenester.

C) Forbrukertilfredshet og tilbakemeldinger

Slik som resultater av forbrukertilfredshetsundersøkelser og tilbakemeldinger.

D) Data innsamlet fra besøk på vår nettside

Slik som data innsamlet gjennom cookies og andre automatisk innsamlede data for å gi deg tilgang til våre nettsider, eller informasjon som du gir oss når du besøker våre nettsider (slik som gjennom kontaktskjemaer etc.).

E) Opplysninger som identifiserer utstyret

Slik som PNC nummer, serienummer, software-versjon, MAC-adresse, modell, farge etc.

F) Bruksopplysninger for utstyret

Slik som hvordan og når utstyret blir benyttet (hyppighet og hvilke sykluser).

G) Data generert av selve utstyret

Slik som operasjonsdata f.eks. åpning og stenging av interne ventiler, bruk av oppvarmingskrets og effektivitet, ovnstemperatur, motorkraft, aktiviteter som drives av utstyrets programvare for å levere syklusen/funksjonen valgt av deg; effektivitetsdata, f.eks. vannforbruk, energiforbruk, situasjonsdata som f.eks. forholdene rundt utstyret slik som omgivelsestemperatur, luftfuktighet og vannhardhet.

Hvordan vi samler inn personopplysninger:

  • fra deg eller din representant når du kjøper et produkt, registrerer ditt produkt, besøker vår nettside, aktiverer din konto, bestiller en tjeneste, deltar i våre kampanjer, skriver en produktanmeldelse eller laster ned og bruker en applikasjon.
  • fra våre tredjeparts tjenestetilbydere, leverandører og partnere.
  • fra offentlig tilgjengelige kilder.
  • fra sosiale medier.

Du kan velge å ikke gi bestemte typer personopplysninger til oss. Dersom du velger dette, kan det påvirke vår evne til å gi deg, og din evne til å benytte deg av, noen typer utstyr og/eller tjenester eller deres funksjoner og egenskaper. Dog vil ikke, med mindre annet er angitt, valget ditt om å ikke oppgi slik informasjon føre til juridiske konsekvenser for deg.

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger.

Vi kan benytte dine personopplysninger til følgende formål (samlet «behandlingsformål»)

Behandlingsformål

Type(r) avpersonopplysninger

Behandlingsgrunnlag

Å bistå med utvikling, testing, forbedring og modifikasjoner av våre produkter og tjenester

Type C, E, F og G ovenfor

Berettiget interesse for å forbedre og modifisere våre produkter og tjenester

I tilfelle en tiltenkt eller faktisk omorganisering, fusjon, oppkjøp, salg, prosjektsamarbeid, oppdrag eller annen disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler og aksjer

Type A, B, C, D, E, F, og G ovenfor

Berettiget interesse for å tilrettelegge for og/eller muliggjøre den tiltenkte eller faktiske reorganiseringen, fusjonen, oppkjøpet, salget, prosjektsamarbeidet, oppdraget eller annen disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler og aksjer.

Å sende deg markedskommunikasjon

Din kontaktinformasjon (type A og B ovenfor)

Samtykke eller berettiget interesse for å markedsføre våre produkter og tjenester

For å aktivere funksjonalitet i samsvar med beskrivelsen av utstyret/tjenesten

Type A, E, F og G ovenfor

Oppfyllelseavkontrakt

For å tilby deg produkter og tjenester du har etterspurt

Type A, C, D, E, F og G ovenfor

Oppfyllelseavkontrakt

For å tilby deg administrative notater som brukerveiledning /produktsikkerhetsnotater knyttet til ditt utstyr, din tjeneste eller konto

Type A, B, E, F og G ovenfor

Oppfyllelseavkontrakt

For feilsøking- og reparasjonsformål

Type A, E, F og G ovenfor

Oppfyllelseavkontrakt

For å kommunisere med deg om ditt produkt, din tjeneste eller konto og lignende kundeservice relaterte aktiviteter

Type A, B, C, D, E, F og G ovenfor

Oppfyllelse av kontrakt eller annet berettiget formål, som for eksempel å holde deg informert om produkter, tjenester eller konto.

Interne forretningsformål, inkludert sikkerhet, analyser, revisjon og for våre kjernevirksomhetsaktiviteter

Type A, B, C, D, E, F og G ovenfor

Berettiget interesse for å gjøre det enklere og muliggjøre for oss å oppfylle våre interne forretningsformål

For å evaluere din tilbakemelding når du vurderer våre produkter eller tjenester

Type A, C ovenfor

Berettiget interesse for å forbedre våre produkter

Å administrere og drifte våre nettsteder og applikasjoner, inkludert online registrering

Type A, B, C, D, E, F og G ovenfor

Oppfyllelse av kontrakt eller annen berettiget interesse, for eksempel å øke brukeropplevelsen

Det juridiske grunnlaget for behandlingen.

Ditt samtykke

Når behandlingsaktiviteten er basert på ditt samtykke har du rett til å tilbakekalle ditt samtykke når som helst. Tilbakekallingen av ditt samtykke vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av noen behandling basert på ditt samtykke før tilbakekallelsen inntraff.

Opplysninger vi deler

For behandlingsformålene som er beskrevet ovenfor, kan vi dele eller fremlegge dine personopplysninger:

  • Som påbudt ved lov for å være i samsvar med rettslig prosess og/eller å svare på forespørsler fra offentlige myndigheter og staten.
  • Med tjenestetilbydere og leverandører som har vår tillit til å tilby tjenester og utstyr på våre vegne, samt med våre partnere.
  • Med en tredjepart i tilfelle en tiltenkt eller faktisk omorganisering, fusjon, oppkjøp, salg, prosjektsamarbeid, oppdrag eller annen disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler og aksjer.
  • For å håndheve våre vilkår og betingelser; eller
  • For å beskytte våre rettigheter.

Ved deling av personopplysninger med en tredjepart, krever DSI Systemer AS at slik tredjepart samtykker i å beskytte og håndtere dine personopplysninger i henhold til alle juridiske, regulatoriske og kontraktsforpliktelser, eller andre instruksjoner vi gir dem.

Dine valg vedrørende markedsføring og informasjon

Du har visse valg vedrørende hvordan vi bruker og deler dine personopplysninger for markedsføring og lignende formål. Med forbehold om ditt samtykke, kan DSI Systemer AS sende deg informasjon om utstyr, tjenester, arrangementer og kampanjer. Kommunikasjonen kan sendes via ulike kanaler: e-post, telefon, SMS, post, sosiale nettverk.. Vi ønsker å tilby deg den beste opplevelsen, derfor kan kommunikasjonen skreddersys basert på innsamlede opplysninger og dine preferanser.

Der det kreves etter loven, vil vi innhente ditt forutgående samtykke. Du kan trekke ditt samtykke til markedsføring når som helst. Eksempelvis kan du avslutte ditt abonnement på meldinger ved å følge avmeldingsinstruksjonen som står i meldingen, eller oppdatere dine markedsføringspreferanser på din nettkonto. Hvis du velger å ikke motta markedskommunikasjon, vil dine personopplysninger likevel kunne bli benyttet til de andre formål beskrevet i denne personvernerklæringen, som kommunikasjon med deg på bakgrunn av administrative eller transaksjonsformål som del av det kontraktsmessige forholdet vi har med deg, eller der det kreves etter loven.

Dine rettigheter etter EU/EØS-lovgiving

Dersom du er lokalisert i EU/EØS har du følgende rettigheter:

A. Be om tilgang til dine personopplysninger
B. Korrigering av dine personopplysninger
C. Be om sletting av dine personopplysninger
D. Begrense behandlingen av dine personopplysninger
E. Be om at dine personopplysninger utleveres i et format som kan overføres til deg eller en annen organisasjon (portabilitet)
F. Motsette deg behandlingen av dine personopplysninger
G. Legge inn en klage hos kompetent tilsynsmyndighet

Dersom du har spørsmål angående disse rettighetene, eller ønsker å utøve noen av disse rettighetene, kan du gjøre dette per brev, telefon eller via e-post.

Vennligst bemerk at utøvelse av disse rettighetene kan påvirke vår mulighet til å tilby deg bestemt utstyr, funksjonalitet eller tjenester.

Sikkerheten rundt dine personopplysninger

DSI Systemer AS vil ta nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak i tråd med gjeldende personvernlovgiving, inklusive krav om at våre tjenesteleverandører, forretningspartnere eller profesjonelle rådgivere tar de samme nødvendige tiltak for å beskytte dine personopplysninger.

Lagring av dine personopplysninger

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge dette kreves etter lov eller etter kontrakt. Dersom det ikke foreligger et lovmessig krav, vil vi oppbevare informasjonen om deg kun så lenge det er nødvendig etter formålet for innsamlingen.

Hvordan kontakte oss

Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er DSI Systemer AS

Dersom du vil utøve dine personvernrettigheter, eller har andre spørsmål angående denne personvernerklæringen, vennligst inngi din forespørsel via e-post til firma@dsi.no

Oppdateringer til denne personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen. Endringer til denne personvernerklæringen vil tre i kraft den dato de publiseres, eller slik det for øvrig kreves etter loven.

Search